تماس با ما

خانه / تماس با ما

دفتر مرکزی:

تهران- سهروردی شمالی- هویزه غربی- پلاک 135

No.135,West Hovaizeh St.,North Sohrevardi Ave.Tehran, Iran

Tadvin Tosehe Paydar Engineers


دفتر بندرعباس:

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه  شهید رجایی، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

info@ttpeng.com

021-88536626-7

021-88751147