تماس با ما

خانه / تماس با ما

دفتر مرکزی:

تهران- سهروردی شمالی- هویزه غربی- پلاک ۱۳۵

No.۱۳۵,West Hovaizeh St.,North Sohrevardi Ave.Tehran, Iran

Tadvin Tosehe Paydar Engineers


دفتر بندرعباس:

بندرعباس، کیلومتر ۱۳ بزرگراه  شهید رجایی، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

info@ttpeng.com

۰۲۱-۸۸۵۳۶۶۲۶-۷

۰۲۱-۸۸۷۵۱۱۴۷