مهندسی خرید و تامین کالا

خانه / مهندسی خرید و تامین کالا

مهندسین مشاور تدوین توسعه پایدار با استناد به تجارب و دستاوردهای خود در انجام پروژه های بزرگ دریایی و نفتی توانایی ارائه بهترین خدمات مهندسی خرید و تامین کالا در پروژه های ساخت مخازن، ایستگاه های پمپاژ، میترینگ، و سیستم های مهاربندی، پهلوگیری و تخلیه و بارگیری انواع شناور های را داراست.