مطالعات و طراحی مهندسی

خانه / مطالعات و طراحی مهندسی

مهندسین مشاور تدوین توسعه پایدار با اتکا به پرسنل مجرب و با استناد به تجارب و دستاوردهای خود در انجام پروژه های بزرگ آمادگی ارائه بهترین خدمات شامل مطالعات امکان سنجی، گزارشات دریایی، محیط زیست، اخذ مجوزهای حاکمیتی و طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی در زمینه های سیویل، سازه، معماری، برق، ابزاردقیق، فرآیند و مکانیک را داراست.