مشاوره فنی، مهندسی و اقتصادی

خانه / مشاوره فنی، مهندسی و اقتصادی

شرکت مهندسین تدوین توسعه پایدار برمبنای ضوابط داخلی (بخشنامه هاو ضوابط سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه های داخلی و …) و بین المللی آماده ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی به شرکت ها و کارفرمایان خصوصی و دولتی است.